Druhy ryb a technika lovu

Treska obecná

dorůstá až 150 cm, 15-20 kg váhy, klasická ryba dna, k hladině se však zvedá za hejny malých rybek. Způsob lovu - pilkrování i klasická přívlač, (větší pilkry).

Treska polack

až 130 cm, pohybuje se v kterékoliv hloubce, v mělkých vodách nad chaluhami. Klasická přívlač - (twister, ripper, rotační třpytka) - bojuje vytrvale.

Treska tmavá

až 130 cm, 15 kg, velmi hojná v obrovských hejnech, menší velikosti u hladiny a středním sloupci. Klasická přívlač - ( twister, ripper, rotační třpytka) - velké kusy, velmi dravé

Mník mořský

až 200 cm, 50 kg, ryba dna, ukrytá mezi kameny, nesmírně žravá. Pilkrování nebo vláčení přirozenou nástrahou u dna kusy masa.

 

Mník "Lumb"

až 110 cm, 10 kg, ryba dna, stejně jako mnik obecný. Pilkrování nebo vláčeni u dna na kus masa.

Ostroun obecný

až 120 cm, 10 kg, ve velkých hejnech migruje za potravou v celém sloupci, převážně je však u dna. Pilkrování na přirozenou nástrahu, kusy masa (použijeme ocelove lanko).

Vlkouš obecný

až 140 cm. 15 kg, ryba dna, velmi atraktivní, ale take agresivní (pozor, může ukousnout i prst). Loví se na přirozenou nástrahu (škeble, kusy masa), popotahujeme po dně.

Ďas mořský

až 170 cm, 40 kg, velmi atraktivní ryba, spíše ve velkých hloubkách, úlovek je velkým zážitkem. Přirozenou nástrahu popotahujeme po dně (škeble, rybí maso).

Platýs velký

90 cm, 7 kg, v mělčích hloubkách, miluje písečné dno. Lovíme na přirozenou nástrahu ( maso z mušli), popotahujeme po dně.

Platýs obecný - halibut

až 350 cm, 300 kg, ryba dna, písečného a kamenitého, ve větších hloubkách. Lov kapitálních kusů vyžaduje speciální vybavení, kusy masa na velkých jednoduchých hačcích popotahujeme po dně.

Makrela obecná

až 50 cm, 2-3 kg, v obrovských hejnech, převážně prři hladině. Loví se přívlačí i na umělé nástrahy.

Okoun mořský (bez fotky)

až 100 cm, 15 kg. Typická ryba dna, ze sportovního hlediska není tak atraktivní. Uloví se převážně při pilkrovaní na umělou nastrahu.

Štítník

Losos obecný

150 cm, 25 kg, od jara táhne do řek za vytřením, lze ulovit i náhodně ve fjordech nebo na moři. Lovíme na umělou nástrahu, na řece muškaříme.

Pstruzi

Krab